A munkaidőkeret szabályai

Az alábbi cikk a munkaidőkeret szabályait mutatja be, melyek az új Munka Törvénykönyvének (2012. évi I. törvény) hatályba lépésével némileg megváltoztak. A munkaidőkeret lehetőséget biztosít a munkáltatónak, hogy a munkavállaló munkaidejét egyenlőtlenül oszthassa be egy adott időszakon belül, mely nagyfokú rugalmasságot biztosít a munkáltatónak, azonban ennek is megvannak a maga törvényi korlátai, mivel a munkaidőkeret alkalmazásakor is érvényesek a munkaidő beosztására vonatkozó általános szabályok. A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje négy óránál rövidebb nem lehet, a napi tizenkét órát azonban nem haladhatja meg, a heti munkaidő tartama pedig legfeljebb negyvennyolc óra lehet. A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni. A 2012. évi I. törvény (Mt.) szabályai szerint a munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani, ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.

No votes yet
Link: A munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezések
http://www.hrsentinel.hu/main/Cikkek/a-munkaidokeret-fogalma-es-alkalmazasa.html